Bezpečné, výnosné spoření a investování

 

 

       Služby společnosti

 

Přijímání a předávání pokynů k nákupu investičních nástrojů na základě požadavku zákazníka

 

Investiční poradenství

 

Aktivní správa investičního portfolia

 

Společnost nevybírá od zákazníka žádné investiční prostředky. Vklady zákazníka jsou vedeny na jeho vlastním bankovním účtu u depozitní banky pod jeho jménem a jsou investovány přes tyto účty. Depozitní banka odpovídá za správnost realizace příkazu zákazníka. Ke svému účtu má dispoziční právo výhradně zákazník.

 

 

       Kontakt

 

Najdete nás na adrese :

 

Svatoplukova 447/22, 460 01 Liberec

Klikni na MAPU

telefon : 608961991

Napište nám :

e - mail : auridica@auridica.cz

 

 

Auridica Invest

vždy s výnosem

 

Zásadou při spoření, zhodnocování volných finančních prostředků a tvorby aktiv je zajištění bezpečného optimálního výnosu pro naše klienty. Ve zvoleném časovém horizontu garantujeme našim klientům vždy kladné zhodnocení. Pracujeme pod dozorem ČNB a právně zodpovídáme za své služby. Na svoji činnost jsme ze zákona pojištěni.

 

Vklady a spoření již od 500 Kč měsíčně

 

Zajišťujeme pro své klienty aktivní správu vkladů, která reaguje na aktuální vývoj trhů.

Pravidelné vklady jsou optimálně zhodnocovány podle aktuálních nejlepších možností a získané výnosy jsou průběžně zajišťovány tak, aby bylo vždy dosaženo kladného zhodnocení.

Používá k tomu více než 700 fondů renomovaných světových správcovských společností, registrovaných v ČR, spadajících pod kontrolu České národní banky.

Možný výnos v horizontu 3 – 5 let je 3 - 6 % ročně, 7 – 10 let je 5 – 10 % ročně, nad 10 let je 8 – 15% ročně. 

 

  Nejvyšší bankovní termínové vklady

 

Pro krátkodobé zabezpečené investice zajišťujeme nejvýše zhodnocené bankovní termínové vklady v rozsahu 3 měsíců až 5 let. Výnos 1,5 % (3 měs.) až 2,6 (3 roky).

 

        Bezpečné zhodnocení jednorázových vkladů

 

Zajišťujeme bezpečné zhodnocení jednorázových vkladů v investičním horizontu už od 1 roku.

Používáme vkladové bankovní i fondové produkty s kvalitním zhodnocením, zajištěné do měny, ve které se investuje.

Možný výnos 4 – 6 % ročně.

 

          Produkty prémiového bankovnictví a investic

 

Zajišťujeme nákupy dluhopisů a korporátních dluhopisů s vysokým zhodnocením, emitovaných k financování konkrétních projektů a akcí. Garantujeme legislativní zajištění a posouzení bezpečí financovaných akcí a kvalitu emitenta.

Možný výnos 4 – 7 % ročně.

 

               Zajištění výplaty pravidelné renty

 

Pro výplatu pravidelné renty zajišťujeme dluhopisy s pravidelnou výplatou výnosu, akcie s pravidelnou výplatou dividend a fondy zaměřené na pravidelnou výplatu dividend, zároveň s cílem nárůstu hodnoty podkladových aktiv a tím i dosažení „dvojího“ zisku.

Výplata renty s ročním výnosem 4 – 6% (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně).

 

               Akciové certifikáty

 

Jako alternativní možnost k dosažení nadprůměrných výnosů zajišťujeme nákupy kvalitních certifikátů. Zajišťujeme úplnou informovanost klienta, úplné a srozumitelné seznámení s podmínkami a riziky certifikátu.

Výnos 8 – 10 % ročně v horizontu 2 – 5 let.

 

 

 

 

 

Copyright (c) Auridica group, s.r.o. All rights reserved.