Nejnovější nabídky

a řešení aktuálních problémů

 

Chcete mít jistotu, že máte vše v pořádku ?

 

Změny zákonů mění podmínky a účel dříve uzavřených smluv !

 

Změny zákonů zvyšují rizikovost podnikání !

 

Je třeba zabránit případným finančním ztrátám !

.

Spoření s garancí ročního čistého výnosu 3%

 

  Termínové vklady a spořící účty v dnešní době dávají velmi malé zhodnocení, nevyplatí se peníze

   nechávat v bance. Investování ve fondech nedává garanci výnosu.

·         společnost Auridica nabízí garantovaný výnos 3% na jeden rok – je sepsána smlouva;

·         zákazník má vždy přístup ke vkladům, vklady jsou na jeho účtu a jeho jméno;

·         zákazník vloží peníze na účet dle doporučení společnosti Auridica;

·         pokud je konečný výnos nižší než 3%, společnost rozdíl doplatí;

·         minimální vklad 100 000 Kč.

      

Navýšení odpovědnosti občanů a právnických osob

 

Nový Občanský zákoník a Zákon o korporacích (Obchodní zákoník) rozšiřují odpovědnost za způsobené újmy :

·        újma může být vyčíslitelná finanční a majetková škoda a nově také psychická, nemajetková;

·        podnikatelé a živnostníci, svobodná povolání  ručí celým svým osobním majetkem;

·        statutární zástupci, jednatelé, majitelé, manažeři s odpovědností zastupování společnosti a to všech obchodních společností (s.r.o.; a.s.) neziskových organizací, družstev, zastupitelstev měst a obcí; ručí nově rovněž celým svým osobním majetkem za svá rozhodnutí (a to i u s.r.o.);

·        odpovědnost manažera je objektivní (bez ohledu na zavinění), neomezená (ručí celým majetkem) a důkazní břemeno nese manažer (nikoliv poškozený);

·        odpovědnost se vztahuje vůči společnosti (společníkům), obchodním partnerům, zaměstnancům, zákazníkům, dalším osobám;

·        důležité je i zvýšení pokrytí profesní odpovědnosti u lékařů, právníků a dalších „rizikových profesí“.

 

Zajímají Vás informace, co může hrozit právě Vám a jak se lze zajistit ? Víte na co jste pojištěni a jestli pojistka stačí pro nové podmínky ?

Změna účelu životního pojištění

 

Změny v daňových zákonech od 1.1.2015 změnily využití životního pojištění pro účely spoření :

·         úspory v životním pojištění se nesmí vybírat, až v 60 ti letech, pokud se vyberou dříve, strhávají se poskytnuté daňové úlevy;

·         maximální částka pro přiznání daňových úlev pro vlastní vklady připadající na spoření činí 1000 Kč měsíčně;

Tím se mění podmínky pro spoření se zpětnou platností a při dřívějším výběru dojde ke ztrátě.

·         výhodnost příspěvků zaměstnavatele zůstává, maximální příspěvek je 2500 Kč měsíčně a při dřívějším výběru se vrací pouze daňové úlevy (15%), nevrací se úlevy na odvodech na sociální a zdravotní zabezpečení zaměstnavatele (34 %) ani zaměstnance (12,5%);

Tím vzniká garantovaný výnos a zejména pro majitele, jednatele, vedení firem je to nejefektivnější způsob spoření na důchod z nákladů firmy.

 

Chcete mít jistotu, že využíváte svoje životní pojištění efektivně, neplatíte nic zbytečně a v budoucnu nepřijdete o peníze ?

 

Změny v možnostech spoření

 

Změny v daňových zákonech (omezení účelu spoření) a nízké úrokové sazby mají za následek ztrátu efektivity spoření v dříve tradičních produktech – penzijní fondy, životní pojištění, stavební spoření .

K dlouhodobému i krátkodobému spoření s pravidelnými i jednorázovými vklady s pevným, předem stanoveným výnosem nebo s možností zajištění výnosu, s možností výběru kdykoliv, lze výhodně použít :

·         aktivní správu vkladů s výnosem 3 – 7% ročně a více, podle délky a volby způsobu spoření,

·         garantované bankovní vklady už od 3 měsíců s úrokem od 1,5 – 2,6 % ročně,

·         bezpečné fondy s výnosem 4 – 6 % ročně s dobou spoření už od jednoho roku,

·         podíl na pronájmu komerčních nemovitostí v ČR s výnosem 4 – 5 % ročně,

·         prémiové bankovnictví s nákupem bezpečných dluhopisů s výnosy 6 – 7 % ročně

·         vše u renomovaných bank a společností, regulovaných a dozorovaných ČNB se zárukou.

 

Máte zájem o informace, jak zhodnotit své zdroje bezpečně a s maximálním efektem ?

 

 

Nové možnosti úvěrování

 

Nízké úrokové sazby vyhlašované Českou národní bankou tlačí komerční banky ke snižování úroků z úvěrů :

·         nabídek je mnoho a situace je nepřehledná;

·         zajišťujeme výhodné úvěrování a refinancování úvěrů, včetně hypoték;

·         zajišťujeme výhodné úvěrování pro podnikatele a firmy.

 

Chcete si nechat zdarma prověřit Vaše možnosti ?

 

 

 

 

  

Copyright (c) Auridica group, s.r.o. All rights reserved.